Kategorier

Mentha-Arvensis
Blev medlem: 2010.06.19
Från: Arvensis Pratensis
Hemsida: http://mentha-arvensis.blogspot.com

...Den örn vi kallar den tredje jagar i träskmarkerna efter vattenfåglar,
vilka då dyker tills de blir bedövade och utmattade kan fångas.